Udvikling eller afvikling ? Det er spørgsmålet.

Vi er en gruppe personer der arbejder på det første..

Vi er et netværk med fokus på øget bosætning og udvikling af Præstø, for at vi tiltrækker flere børnefamilier. Netværket/ Udviklingsgruppen er sammensat, så vi alle repræsenterer en forening, virksomhed eller offentlig/ privat instans. Noget en børnefamilie typisk vil have kontakt med på et givent tidspunkt.

Derfor spænder gruppen bredt. Netværksgruppen skal ses som gensidigt inspirerende forum og som dynamisk sparringspartner til lokalrådet. Vi vil samtidig give lokalrådet en meget stærkere lokal dynamik i arbejdet med f. eks. Præstø Børneby. Klaus Lindegaard, nuværende formand i lokalrådet bliver bindeleddet mellem Præstø Lokalråd og udviklingsgruppen4720+ Præstø.

Udviklingsgruppen er dynamisk og tænkes som et åbent netværk for alle, der vil udvikling i Præstø. Så hvis I kender nogen der bør være med, så spørg personen.

Vi lægger os i slipstrømmen af lokalrådet, da det er den korteste og officielle vej til kommunalbestyrelsen.

Venlig hilsen

Nicolai Reichel
Inititativtager