You are currently viewing En stor julegave til Præstø – Støberihallerne sikret for fremtiden
Foto : Kurt Rodahl Hoppe
  • Post author:
  • Post category:NYHED

Realdania køber Støberihallerne i Præstø. Dermed sikres og bevares et sjældent sammenhængende og bynært industrianlæg fra 1800-tallet. Det må formodes at Forening for Traditionelle Håndværk indgår i planerne. Forude venter en restaurering, der skal genoprette bygningerne og skabe rammerne til bl.a. bibliotek og borgerservice. Samtidig etablerer Vordingborg Kommune ny gangbro over byens å bag hallerne.

Når borgerne i Præstø for 130 år siden gik tur gennem byens gader, var det ikke kun butikker og handelsdrivende, som de mødte på deres vej. Midt i byen lå dengang også flere fabrikker og industrivirksomheder, som producerede alt fra brændevin og tobak til bøger og skibe. En af de virksomheder, som bidrog til industrien i Præstø, var byens jernstøberi, som havde til huse i støberihaller inde bag en af portene i Adelgade. 

Hallerne, der blev opført i 1887, fungerede helt frem til 1947 som byens jernstøberi. Fra 1948 til 2001 var der bilhandel og autoværksted i hallerne, og sidenhen har forskellige brugere haft adgang til bygningerne. Trods skiftende brug af de gamle haller står de fleste af bygningerne den dag i dag stort set intakte, om end slidte og forfaldne.

Nu er de historiske bygninger købt af Realdania By & Byg, som inden længe iværksætter en omfattende restaurering, der hen over de næste par år skal bringe de udtjente bygninger på fode igen og dermed sikre bevaringen af et stykke dansk bygningsarv. 

Læs mere om projektet her

Se en kort video her