Stormfloden i Oktober måned 2023 var en øjenåbner for alle. 

LÆS forslaget om “Prop” i hullet” nederst i dette indlæg!

Emnet blev drøftet på et dialogmøde i Præstø den 20. november 2023. 

Nedenfor kan du læse referatet. Klimatilpasning og kystsikring i Præstø. Status på planer og løsninger. 

Anders Andersen (AA) gav en status på planer. AA nævner til at der er afsat 9.5 mio til klimsikring på/ved Præstø Havn (2025)
Desuden fremhævede han at der er en god stemning i havnerådet og at der er ”bevægelse” i foreningerne omkring  planerne for Foreningshavnen. 

Agnethe Hvid (AH) fra Roneklint efterlyste handling og nævner digelaug som mulighed. 

Flere borgere efterlyste initiativ fra kommunen fx en hurtigtarbejdende kommunal arbejdsgruppe og  konference med løsninger. 

Det blev foreslået at kigge i retning af Falster, Nordfyns Kommune og Karrebæksminde for at søge  inspiration. 

Flere mødedeltagere efterlyste fokus på andre områder i Præstø end havneområdet. Fx blev det nævnt at et  dige vest for Præstø havn mod Nysøkrogen formentlig kunne have forhindret oversvømmelser ved Menu og  Vesterbro. 

Anders Andersen sammenfattede mødet og konkluderede at der er planer klar til eksekvering men ingen  penge. 

Mødet er omtalt i Sjællandske den 22. november 2023 1 sektion side 10. 

Se eksempel på enkel og nem løsning her

Klik her for inspiration til Kystsikring.

Besøg Lollands Digelaug 

Med Klimaværktøjet KAMP kan man se forskellige scenarier.

Klik her (scenarie med 2.4 meter forhøjet vandstand)
 

Nedenfor  er forskellige kortudsnit fra KAMP ved 2.4 meter forhøjet vandstand.

Bemærk : Rød stiplet linie – eksempel på digeforløb af Centrale Præstø Nord og Syd for åen og Hestehavevej Etape 1

 

Nedenfor ses et oversigtskort (2019) fra kommunale planer. Vistnok 2 meter over normal vandstand. Bemærk der er indtegnet digeforløb.

Prop” i hullet (Sluse og dæmning ved indsejling til fjorden)

Projektet er velbeskrevet “Projektbeskrivelse “FEDDET KLIMA OG NATUR”