• Post author:
  • Post category:NYHED

PRESSEMEDDELELSE
Den 21. november 2018

Nu udbydes attraktive byggegrunde i Præstø

Udbuddet omfatter arealer til byggeri af rækkehuse samt et antal storparceller, hvor der kan bygges enkeltstående villaer .

Vordingborg Kommune udbyder nu et unikt areal til nye rækkehuse og villaer i den lille idylliske købstad Præstø. Antonibakken, som området, kaldes ligger i gåafstand til bymidten og har udsigt ud over den charmerende købstads røde tegltage og med skov og Præstø Fjord i baggrunden

Udbuddet er første skridt i realiseringen af nyt boligområde i kanten af byen. Området skal udbygges i overensstemmelse med en bebyggelsesplan, som igen er et resultat af arkitektkonkurrence afholdt tilbage i 2016. Området udbydes fuldt byggemodnet. I foråret 2019 etableres veje, grønne fællesområder, ledninger, kloak osv., hvorefter byggeri kan igangsættes sommeren 2019.

Med udbuddet ønsker Vordingborg kommune at sikre, at området udnyttes til boligformål og offentligt grønt område under hensyntagen til de landskabelige værdier, der knytter sig til det kuperede landskab, som blandt andet rummer selve Antonibakken. Boligudbygningen skal understøtte en forsat udvikling af Præstø by, hvor der gennem en længere årrække primært er etableret nye boliger i den eksisterende bygningsmasse i bymidten, mens egentlig byvækst har været begrænset.

Vordingborg Kommune vil efter afholdelse af dette udbud, i en 2. etape iværksætte salg af enkeltparceller på resten af arealet. Salg af byggegrunde i 2.etape forventes igangsat foråret 2019.
I den sydlige ende af området er en mindre del allerede afhændet til Vordingborg Boligselskab, der vil etablere boligbebyggelse på ca. 30 boliger plus et fælleshus.

Se udbudsmaterialet her:
https://vordingborg.dk/…/udbud-…/aktuelle-udbud/antonibakken

Præstø er en af Sjællands mest attraktive købstæder beliggende ud til Præstø Fjord. Byen har liebhaverkarakter, gode cafeer, restauranter og specialbutikker, et hyggeligt havnemiljø, et meget aktivt kultur- og foreningsliv samt – gode dagtilbud, skoler og idrætsfaciliteter.

P.S. Der er 6 km til motorvejen, 45 km til Køge og 85 km til Rådhuspladsen. Præstø er en by i udvikling og har de seneste år oplevet en positiv tilflytning og stigende børnetal.

For uddybende information kontakt venligst:

Vibeke Møgelvang de Neergaard, tlf: 55 36 26 85, mail vine@vordingborg.dk