You are currently viewing Stiftende generalforsamling i Præstø Lokalforum den 8. september kl. 18:30 – 21:00
  • Post author:
  • Post category:NYHED

Præstø Lokalråd inviterer til borgermøde, workshop og generalforsamlinger i lokalråd og lokalforum Tirsdag den 8. september 2020 kl. 18.30-21.00 i gymnastiksalen, Præstø Skole.

Program:
• Workshop: Grønt Præstø-hvor og hvordan?
Lokalråd og Kommune vil have mere natur på fællesarealerne i Præstø. Hvad skal der være og hvorhenne? Kom med dine ønsker og idéer til Antonibakken, den nye rundkørsel, Jakobshavn m.m. nu og i fremtiden.
• Generalforsamling i Præstø Lokalråd.
• Stiftende generalforsamling i Præstø Lokalforum. Vedtægter og valg af medlemmer.
Tilmelding: rieo@vordingborg.dk (mærket: tilmelding)
Forslag sendes til lokalrådsformanden: klauslindegaard@yahoo.dk

Formanden Klaus Lindegård har udsendt denne information om baggrunden.

Kære forening i Præstø 
I er inviterede til at deltage i den stiftende generalforsamling i Præstø Lokalforum. Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af generalforsamling i Præstø Lokalråd og borgermøde om det grønne Præstø, se vedlagte annonce. 
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny nærdemokratimodel. Lokalrådene nedlægges i 2020 og lokalfora oprettes, der med tilskud fra den kommunale pulje for nærdemokrati og frivillighed kan afholde møder, drive hjemmeside/sociale medier og hvad man nu vil. Endvidere kan lokalforaene formidle ansøgninger om tilskud fra puljen til lokale projekter til fremme af lokalområdet. 
Vi skal i Præstø nu igang med denne proces og starte på en frisk med et lokalforum, der skal fremme det lokale foreningssamarbejde omkring lokal udvikling. Vi har jo nok brug for at dele idéer og initiativer bedre imellem hinanden og handle sammen for fremme af gode projekter. Vi har endnu ikke udnyttet mulighederne, som minlandsby.dk app´en giver os for at føre en fælles kalender og foreningsoversigt for Præstø og omegn til glæde for borgere og gæster. Lokalforaene kan endvidere tage initiativ til borgermøder og workshops om emner af fælles interesse. Det vil give alle foreningerne nye input til deres eget virke. 
Vi vil ikke udpege bestemte foreninger til at have en fast plads i lokalforumet, men ønsker og håber at mange – fra idræt og kultur, unge øg ældre – vil finde en fra deres kreds, som vil være med i lokalforumet, så vi kan bygge bro og styrke samarbejdet i Præstø. 
Lokalrådet har gang i mange aktiviteter, et grønnere Præstø, Støberihallerne, ungeråd og arbejder for forbedring af trafiksikkerheden, et attraktivt havneområde med plads til alle, planlægningen af den nye daginstitution, forbedring af stierne (blå rute, grøn rute) i Præstø. Dette arbejder vil vi gerne føre videre i det nye lokalforum. Vi ser tydelige og tydeligere, at bevaring og udvikling kan gå hånd i hånd og at det må være Præstøs særlige styrke. 
Send mig en mail, hvem der kommer og er med til at stifte Præstø Lokalforum og hvem, der vil være med til at starte forumet og vil være kandidat til valg. Lokalrådet vil gerne sikre en god start og 5 medlemmer af bestyrelsen vil gerne fortsætte i lokalforumet, så vi vil meget gerne se mindst 5 nye lokale ildsjæle – og vi kan sagtens være endnu flere 🙂
Forslag til vedtægter er vedhæftet. 
Mange hilsner Klaus Lindegaard, formand, Præstø LokalrådTlf. 22710112.

Læs invitationen her

Hent vedtægterne her