• Post author:
  • Post category:NYHED
Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 31. maj vedtaget at udsende vedlagte reviderede forslag til lokalplan nr. B 16.15.01.
Offentliggørelse
Forslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside http://vordingborg.dk/media/14139745/forslag-b-161501.pdf den 13. juni, og er i offentlig høring den 18. juli 2018.
Idéer og kommentarer til forslaget kan sendes til tekpost@vordingborg.dk eller Vordingborg Kommune, Afdeling for Plan og Byg, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg inden offentlighedsperiodens udløb den 18. juli 2018
Kontaktperson hos kommunen
Karsten Kolle
Planlægger – KlimakoordinatorTelefon: 55 36 24 14
kako@vordingborg.dk