• Post author:
  • Post category:NYHED

Vi har modtaget dette Positive indlæg fra Præstø Kajak og Padle Klub. Besøg klubbens hjemmeside her

Kære medlemmer af Præstø Kajak og Padle Klub og andre interesserede. Det har været en forrygende sæson!

Vi har nu eksisteret på en dispensation i 3 sæsoner, og derfor er det på sin plads at sende en tak til alle vore medlemmer for opbakning og fremmøde i de forgangne somre!

Tak til forældre, fordi de har vist tillid til klubbens vejledning i kajaksport.

Tak til alle vore sponsorer, Gisselfeld, Allerslev Vognmandsforretning, Trygfonden, Møns Bank, Roneklint Kajakcenter, de lokale medier, og ikke mindst kommunen, der 3 år i træk har givet os en dispensation på det skønne grønne græs, vi agerer på, som har gjort det muligt at nå dertil, hvor vi er i dag.

Vi vil også gerne huske det trofaste grill-personale ved familietræningsaftenerne, roklubben for godt naboskab, og ikke mindst alle de positive tilkendegivelser, som forbipasserende har bidraget med, når der har været aktivitet.

Medlemmerne, besøgende og venner af PKPK har støttet i byggefaser og vist stor konduite med de trange og upraktiske, primitive forhold i og omkring containerne og i vandkanten, som vi lever med. Men det er jo vejret og humøret, der får disse udfordringer til at blive til synergi, energi og glæde.

NYT NYT: Nu er vi 3 foreninger, Præstø Kajak og Padle Klub, Vinterbaderne og Præstø Sport, der sammen har søgt og glædeligt har modtaget en donation til udvikling af det arbejde, der allerede er godt i gang i foreningerne på havnen. Donationen fra Nordea er udmeldt tidligere, nemlig kr. 953.000,-

Det forpligter, og det giver nye udfordringer til os alle, men vi smøger ærmerne op og glæder os til at komme i gang sammen for at skabe det liv og den glæde og fællesskab, som denne donation åbner op for. Vi håber, at alle vil bidrage med idéer og input til den styregruppe, der skal lede os videre.

Tak for denne skønne sommer!

Bestyrelsen Præstø Kajak og Padle Klub